Försäljningsvillkor för inbyte

FÖRNYA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR 

Ehdot suomeksi

I ALLMÄNHET 

 Denna webbplats underhålls av Renow Oy. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi" och "vår" till Renow Oy. Dessa villkor gäller när du säljer dina produkter till oss. Om du inte är en privatperson, vänligen kontakta oss genom att skicka ett mail till info@renow.ai. 

 Genom att fylla i försäljningsformuläret och sälja din produkt till oss samtycker du till att följa Renows försäljningsvillkor. Renow kan, efter eget gottfinnande, acceptera eller avvisa försäljningen. 

 

  1. SÄLJARE

 Genom att sälja din produkt till oss och godkänna dessa försäljningsvillkor intygar du att du är minst myndig ålder i ditt bosättningsland, eller att du är myndig i ditt hemland och har gett oss ditt samtycke för att tillåta någon av dina minderåriga anhöriga att använda denna tjänst. När du använder tjänsten får du inte bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). 

 Genom att sälja din enhet till oss bekräftar du att du är ägare till enheten, att du har använt enheten och att du har all rätt att sälja den och tjäna ekonomiskt på den. 

 Genom att sälja enheten ger du oss full rätt att undersöka enheten/enheterna för saknade delar och/eller skador. Detta kan kräva att Renow fysiskt låser upp enheten. 

 

  1. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

 Försäljningsorder är giltiga i maximalt 14 dagar från datumet för leverans av produkten. Efter att ha tagit emot och inspekterat din enhet kan vi uppdatera priserbjudandet för att återspegla enhetens värde vid tidpunkten för inspektionen, baserat på enhetens skick. Om vi ​​uppdaterar erbjudandet kommer Renow att be dig godkänna det slutliga priserbjudandet, eller så kan du välja att få din enhet tillbaka till dig utan kostnad. 

 Renow förbehåller sig rätten att be om mer information om äganderätten till enheten och att be att få se ditt ID och originalkvitto. Renow förbehåller sig rätten att vägra en transaktion när som helst, särskilt i fall där vi upptäcker misstänkt aktivitet eller misstänker bedrägeri. 

 När Renow mottagit ditt paket och när du accepterat det slutliga priserbjudandet, övergår äganderätten till produkten omedelbart till Renow. 

 Alla försäljningsorder och försändelser som görs på vår hemsida, även med den etikett som tillhandahålls av oss, är ditt ansvar tills paketet har levererats till Renows lokaler. Det är ditt ansvar att ta hand om innehållet i förpackningen och dess förpackning. Renow tar inget ansvar om paketet tappas bort eller skadas på väg till våra lokaler. 

 

  1. ENHETENS SKICK OCH SPECIELLA FALL

 Innan du säljer din enhet till oss, rensa eller återställ enheten enligt tillverkarens instruktioner för att möjliggöra återförsäljning. Inaktivera tillverkarens hitta min eller liknande funktionalitet. När enheten kommer till oss för inspektion rensar vi data på alla enheter. 

 Om enheten registreras som förlorad, blockerad eller stulen avbryts behandlingen och vi avbryter försäljningstransaktionen. Du har dock möjlighet att bli hörd i ärendet för att få bort blockeringen av produkten. Om du inte följer instruktionerna för att ta bort spärren inom angiven tid, accepterar du oåterkalleligen att vi kan kassera produkten. 

 Du är ansvarig för fraktkostnaderna för att returnera paketet om enheten visar sig vara en icke-originalprodukt, enheten tidigare har demonterats och återmonterats med hjälp av icke-originalreservdelar, innehållet i förpackningen inte är enligt beskrivningen eller för andra skäl som nämns i dessa villkor som hindrar oss från att köpa din enhet och som du borde ha varit medveten om. 

 

  1. BETALNING

 Priset som betalas för enheten baseras på enhetens modell, konfiguration, ålder och skick. 

 Renow kommer att betala priset för enheten enligt prisuppskattningen om produkten är i det skick du angett. Betalningen kan även bli lägre om varan är i sämre skick än du uppgett. I det senare fallet kommer vi att skicka ett bekräftelsemail till dig som du måste acceptera för att kunna genomföra betalningen. Annars kan du begära att produkten skickas tillbaka gratis. 

 När du har accepterat det slutliga priserbjudandet avsäger du dig din rätt att hävda äganderätten till produkten. Du kan inte få tillbaka din enhet efter detta och priset är slutgiltigt. Kom ihåg att du är ensam ansvarig för eventuella fel som bankuppgifterna du anger kan innehålla. 

 

  1. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

 Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar Renows ansvar som det skulle vara olagligt för oss att begränsa eller utesluta. 

 Under inga omständigheter ska vi, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för skador, förluster, anspråk, direkta eller indirekta, skador, inklusive men inte begränsat till förlorade vinster, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorade data, ersättningskostnader eller andra liknande skador till följd av bristen på tjänsten, användningen eller produkter som förvärvats med tjänsten eller något annat anspråk relaterat till tjänsten. 

 Produktansvar för fel är begränsat till en eventuell återbetalning av produktvärdet baserat på produktens skick som det var när Renow tog emot produkten. 

 

  1. TILLÄMPLIG LAG

 Dessa villkor och eventuella separata avtal som vi erbjuder dig styrs av och tolkas i enlighet med Finlands lagar.
 

  1. ÄNDRINGAR AV ANVÄNDARVILLKOR

 Du kan när som helst kontrollera den senaste versionen av försäljningsvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa villkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att då och då kontrollera vår webbplats för eventuella ändringar. 

 

  1. KONTAKTINFORMATION

 Frågor om försäljningsvillkoren ska skickas till oss på help@renow.ai. Våra kontaktuppgifter finns nedan: 

Renow Oy ( 3322228-3 )
Vilhonvuorenkatu 12
00500 Helsingfors